Tipărire

EURO-MANAGER, un proiect european pentru practica studențească

Universitatea Hyperion din București (UHB) în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Progres (AsEP) implementează proiectul “EURO-MANAGER  Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiști”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” Contract POSDRU/161/2.1/G/136237.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni iar obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenți de la specializările Economie și Sociologie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Realizarea și consolidarea parteneriatelor între Solicitant și institutii publice și private cu profil economic sau sociologie/studii de piață, potențial angajatoare ale absolvenților universității solicitante în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă;
  • Eficientizarea stagiilor de practică, prin organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practică la potențiali angajatori;
  • Servicii îmbunătățite de consiliere și orientare de carieră pentru 400 de studenți, consiliere psihologică și suport pentru identificarea unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvită

Grupul țintă este constituit din 400 de studenți economiști și sociologi (nivel licență și masterat)

Beneficiile grupului țintă:

  • Vizite de studiu și schimb de experiență la potențiali angajatori, asistență în redactarea CV și scrisoare de motivație;
  • Subvenție de 300 ron pentru participarea la programul de practică;
  • Concurs cu premii „Investește în cariera ta” 10 premii de câte 1000 ron acordate.

Ştiri şi evenimente