Tipărire

Cercul studenţesc - Bănci şi burse de valori

Cercul ştiinţific studenţesc - „BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI”


Înfiinţarea Cercului Ştiinţific Studenţesc „Bănci și burse de valori” se încadrează în preocuparea permanentă a Facultăţii de Științe Economice, de a atrage şi îndruma studenţii cu potenţial, în direcţia cercetării ştiinţifice specifice domeniului, de a-i  integra în echipe de cercetare interdisciplinare deschizându-le noi orizonturi pe linie de cercetare ştiinţifică.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor este o componentă importantă în formarea lor profesională. Participarea la activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi ulterior elaborarea lucrării de licenţă sunt elemente de bază în orientarea  profesională şi alegerea unei specialităţi medicale.

Prezentul cerc îşi propune să devină o interfaţă între teoria şi practica domeniului contribuind la formarea aptitudinilor de cercetare și implementare a rezultatelor în practica profesionala a participanţilor, pregătindu-i pe aceştia pentru activitatea de cercetare.

Cercul ştiinţific studenţesc de „Bănci și burse de valori” este destinat cu precădere studenţilor şi masteranzilor în domeniul științelor economice dar sunt aşteptaţi şi alţi studenţi/masteranzi interesaţi din cadrul Universităţii Hyperion din București. În cadrul cercului se vor aborda teme de actualitate specifice, prin îmbinarea aspectelor teoretice cu cele practice. Se promovează şi se acceptă doar dezbaterile de idei dominate de rigorile etichetei bazate pe proceduri impersonale, raţionale şi consensuale.

Misiunea Cercului Ştiinţific Studenţesc „Bănci și burse de valori” este atragerea şi implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii pentru a le crea competenţe în această direcţie, printr-un proces de asimilare şi învăţare menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, capacitatea de a raţiona şi de a interpreta logic informaţiile, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă.

Obiective:

  • Principalul obiectiv al cercului este de a dezvolta, în plus faţă de seminarii şi cursuri, noi abilităţi în domeniul piețelor financiare internaționale (sistem bancar, piața de capital);
  • Disciplinarea schimbului de idei de specialitate;
  • Stimularea capacităţii de analiză şi diagnosticare economică;
  • Dobândirea de cunoștințe suplimentare în domeniul piețelor financiare;
  • Dezvoltarea spiritului creator şi a climatului de lucru în echipă în rândul studenţilor, prin antrenarea acestora în studii canalizate pe domenii solicitate de agenţii economici;
  • Iniţierea studenţilor în metodologia cercetării ştiinţifice  actuale, prin organizarea de sesiuni ştiinţifice studenţeşti ale facultăţii noastre sau ale altor facultăţi;
  • Valorificarea constantă a rezultatelor cercetării în procesul de învăţământ.

Succesiunea cercurilor: A treia zi de miercuri a fiecărei luni calendaristice, la ora 17.30, corpul A, etajul 3, stânga, sala 3.4

Colectivul de cadre didactice îndrumătoare:

  • Prof. dr. Anca Gheorghiu
  • Conf. dr. Corina Ene
  • Conf. dr. Iulian Panait

Ştiri şi evenimente