Toate programele de licență din cadrul Facultății de Știinte Economice, formele de învățământ IF și ID, sunt acreditate coform HG 367/2023.

Toate programele de master din cadrul Facultății de Știinte Economice sunt acreditate coform HG 356/2023.

 

ANUNȚURI DIVERSE 

 


 ORARE 2023-2024, sem. 2 (învățământ ZI, ID, MASTER)

PENTRU DETALII - CICK AICI


 PLANIFICARE EXAMENE SEM. 2 2023-2024 (învățământ ZI, ID, MASTER) ȘI RESTANȚE ANUL 3 ZI/ID ȘI MASTER ANUL 2

PENTRU DETALII - CICK AICI


EXAMENE DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE

EXAMEN LICENȚĂ/DISERTAȚIE - SESIUNEA IULIE 2024


 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2023 - 2024

PENTRU CURSURILE DE LICENȚĂ


 PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023 - 2024 (ANII 2 ȘI 3 CURS ZI ȘI ID) TREBUIESC PARCURSI PAȘII URMĂTORI:

1. SE VERIFICĂ SITUAȚIA NOTELOR STUDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

2. SE VERIFICĂ SITUAȚIA TAXELOR STUDENTULUI

3. DACĂ TOTUL ESTE ÎN REGULĂ SE ELIBEREAZĂ UN BILEȚEL DE PROMOVARE ȘI SE DĂ SPRE COMPLETARE UN CONTRACT DE ÎNSCRIERE

4. SE ACHITĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE ÎN CORPUL B - PARTER

5. SE REVINE LA SECRETARIAT (camera 2.6 – CORP A) CU EXEMPLARUL ROSU AL CHITANȚEI ELIBERATĂ LA CASIERIE ȘI CONTRACTUL COMPLETAT

Înscrierea pentru anul universitar 2023 - 2024 se face fizic, NU online, în perioada 25.09.2023-13.10.2023, în timpul Programului Secretariatului (Luni - Joi 10:00 - 14:00).


TAXE DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023 - 2024

INFORMAȚII PRIVIND TAXELOR DE ȘCOLARIZARE 2023 - 2024

DETALII PRIVIND RATELE AFERENTE TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI TERMENELE DE ACHITARE


Program Secretariat

LUNI - JOI 10 - 14

Vineri nu se lucrează cu publicul.

 

Program Audiențe - Sala 2.2

 DECAN CONF.UNIV.DR. CARMEN UZLĂU - LUNI: 12 - 14, JOI: 10-14

 PRODECAN CONF.UNIV.DR. CEZAR BRAICU - MIERCURI: 10 - 12

 PRODECAN LECT.UNIV.DR. MIHAELA MARCU - MARȚI: 12 - 14

 

 

Program Bibliotecă Hyperion

LUNI - VINERI 09 - 17


 
VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI  PROGRAMUL AFIȘAT ! 

 

Tipărire

Bun Venit!

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. CARMEN UZLĂU PRODECANI : Conf.univ.dr. CEZAR BRAICU
                        Lect.univ.dr. MIHAELA MARCU

Director de Departament : Prof.univ.dr. MARIANA BĂLAN                                            Lista cadre didactice       

Director de Departament ID : Conf.univ.dr. GELU CRISTIAN SABĂU

Contact - FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
  • Afaceri internaţionale
  • Contabilitate şi informatică de gestiune
  • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  • Finanţe şi bănci
  • Management
  • +4 021-323.72.87
  • fse.secretariat @ hyperion.ro

ADMITERE


Notă:
A  - acreditată