Tipărire

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR ȘI MASTERANZILOR DE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 

Joi, 12 mai 2022, începând cu ora 10:30, la sala de conferințe a Universității Hyperion, din Corp A, etajul 6, va avea loc a XIII-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice a studenților și masteranzilor de la Facultatea de Științe Economice – STADIUL ACTUAL ȘI PERSPECTIVE PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE.


Manifestarea este adresată tuturor studenților din învățământul universitar.  În cadrul evenimentului vor fi prezentate 20 lucrări legate de rolul mixului de marketing, campanii de lansare ale produselor pe piață, managementul riscului, strategii de piață implementate în ultima perioadă de marile companii, comportamentul consumatorului în perioada Pandemiei Covid-19, campanii de promovare online, comerț electronic, rolul mediului tehnologic în dezvoltarea produselor, planuri de afaceri etc.

Scopul organizării sesiunii de comunicări este crearea unui mediu propice în care studenții, masteranzii, profesorii și reprezentații instituțiilor publice și private să interacționeze, să comunice și să se informeze despre stadiul actual și perspective pentru optimizarea activităților economice și a pieței muncii.

Ştiri şi evenimente