ANUNȚURI DIVERSE 


 LANSAREA PLATFORMEI E-LEARNING PENTRU STUDENȚII DE LA ZI ȘI MASTERANZI 

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Hyperion din București a lansat Platforma e-learning pentru studenții de la forma de învățământ cu frecvență (ZI) si masteranzi - https://econ.moodle.hyperion.ro.

Această platformă cuprinde informații și materiale necesare studenților pentru a înțelege cât mai bine conceptele prezentate de către profesori în cadrul întâlnirilor care au avut loc până în prezent.

Toți studenții de la ZI și masteranzii au primit un e-mail cu pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru a se autentifica pe platformă.

Persoanele care întâmpină probleme în utilizarea Platformei ECON-ZI pot să transmită un e-mail la adresa supporteconzi@hyperion.ro.

 


 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021 - 2022

PENTRU CURSURILE DE LICENȚĂ

PENTRU CURSURILE DE MASTER


 PLANIFICARE EXAMENE ZI, ID ȘI MASTER

SESIUNEA DE IARNĂ - SEMESTRUL 1, 2021 - 2022


 EXAMENE DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE

SESIUNEA FEBRUARIE 2022

SESIUNE EXAMENE DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE IULIE 2022


 PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ANUL URMĂTOR (ANII 2 ȘI 3 CURS ZI ȘI ID) TREBUIESC PARCURSI PAȘII URMĂTORI:

1. SE VERIFICĂ SITUAȚIA NOTELOR STUDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

2. SE VERIFICĂ SITUAȚIA TAXELOR STUDENTULUI

3. DACĂ TOTUL ESTE ÎN REGULĂ SE ELIBEREAZĂ UN BILEȚEL DE PROMOVARE ȘI SE DĂ SPRE COMPLETARE UN CONTRACT DE ÎNSCRIERE

4. SE ACHITĂ TAXA DE ȘCOLARIZARE ÎN CORP B – PARTER

5. SE REVINE LA SECRETARIAT (camera 2.6 – CORP A) CU, EXEMPLARUL ROSU AL CHITANȚEI ELIBERATĂ LA CASIERIE ȘI CONTRACTUL COMPLETAT

Înscrierea pentru anul următor se face fizic, NU online, în perioada 20.09.2021-15.10.2021, de luni până joi, în intervalul orar 10:00 - 14:00.


 TAXE DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

INFORMAȚII PRIVIND RATELE AFERENTE TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI TERMENELE DE ACHITARE


 ORARE 2021-2022, sem 1 (învățământ ZI)

ORAR anul 1 ZI, 2021-2022

ORAR anul 2 ZI, 2021-2022

ORAR anul 3 ZI, 2021-2022


ORARE MASTER, sem 1, 2021-2022

 Orare MASTER 2021-2022


Program Secretariat

LUNI - JOI   10 - 14

Vineri nu se lucrează cu publicul.

VĂ RUGĂM RESPECTAȚI  PROGRAMUL AFIȘAT ! 


 

Tipărire

Bun Venit!

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. CARMEN UZLĂU PRODECANI : Conf.univ.dr. IULIAN PANAIT
                        Conf.univ.dr. CEZAR BRAICU

Director de Departament : Conf.univ.dr. CRISTINA BURGHELEA                  Lista cadre didactice       

Director de Departament ID : Lect.dr.ing. EUGEN CORNEL

Contact - FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
  • Afaceri internaţionale
  • Contabilitate şi informatică de gestiune
  • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  • Finanţe şi bănci
  • Management
  • +4 021-323.72.87
  • fse.secretariat @ hyperion.ro

ADMITERE


Notă:
A  - acreditată