Tipărire

Management

Admitere

ÎNSCRIERI:

Începând cu 1 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 9:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie înscrierile au loc și Sâmbătă-Duminică între orele 9:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti.

Telefoane: 021-3274464, 021-3274465, 021-3214667. Fax: 021-3216425
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare inscrierii

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

  • Diplomă de bacalaureat, în original + copie simplă (sau adeverinţă de bacalaureat în original);
  • Certificat de naştere (în original + copie simplă);
  • Certificat de căsătorie (în original + copie simplă) pentru candidatele căsătorite;
  • 3 fotografii color tip act de identitate;
  • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
  • Adeverinţă medicală;
  • Taxă de înscriere: 150 Lei.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Taxa de inscriere
  • 150 RON
Facilitati
  • Taxe de studii moderate, platibile in patru rate
  • Reduceri de taxa incepand cu anul II de studiu ( pentru studentii cu medii peste 9,50)
Dotari Sali de curs, seminar, laboratoare, centre de cercetare, sali de sport, sali de lectura, bufet, sala de conferinta etc.
Planul de invatamant Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc.Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc. si este in concordanta cu cerintele Programului Bologna
Domenii de calificare Competente generale MANAGEMENT: - Cunoasterea, intelegerea si utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor fundamentale de investigare si prospectare specifice economiei. - Explicarea si interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, starilor si tendintelor specifice activitatii la nivel micro- si macroeconomic in contexte specifice societatii bazate pe cunoastere. - Culegerea, analiza si interpretarea de date si informatii cantitative si calitative referitoare la o problema definita. - Analiza de stari si situatii si asumarea de responsabilitati pentru a rezolva probleme, a comunica si a demonstra rezultatele propriei activitati. - Capacitatea de a lucra independent sau in echipa pentru rezolvarea de probleme in contexte profesionale definite. - Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrari, procesarea de informatii si accesarea de baze de date specifice activitatii din diferitele structuri organizationale. - Comunicarea verbala si scrisa in scop profesional in cel putin o limba de circulatie internationala. - Titularul unei diplome de licenta in stiinte economice care poseda un certificat de absolvire a modulului de pregatire pedagogica are capacitatea de a preda elevilor din ciclul gimnazial cunostinte specifice modului economic de gandire si actiune. Competente de specialitate al programului de studiu MANAGEMENT: - Cunoasterea, intelegerea si utilizarea contextuala a conceptelor manageriale specifice economiei concurentiale. - Evaluarea, interpretarea si explicarea intr-o viziune integratoare a fenomenelor si tendintelor constatate in dezvoltarea organizatiilor. - Aplicarea eficienta a metodelor, instrumentelor si tehnicilor manageriale la specificul realitatilor economico-sociale si al tipului comportamental al firmei in domenii specifice functiei de vanzare, functiei de cumparare, functiei de cercetare-dezvoltare, functiei de coordonare de proces de fabricatie, functiei de resurse umane etc. - Utilizarea in beneficiul organizatiei a cunostintelor si abilitatilor pentru reducerea riscurilor si valorificarea avantajelor mediului concurential.
Burse si stagii Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Ştiri şi evenimente