Tipărire

Workshop - Cum să adaugi plusvaloare vieții de student

INVITAT

DAN ANGHELESCU

Președintele Comisiei resurse umane, formare și
perfecționare profesională
 a
Asociației Naționale  a Agențiilor de Turism (A.N.A.T.)
din România

 

         PROGRAM

  1. Cuvânt de deschidere
  2. Scurt istoric al A.N.A.T.
  3. Presa de turism din România
  4. Cum să devii consilier de vacanțe
  5. Discuții
 

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

INVITAŢIE

WORKSHOP

CU TEMA

Cum să adaugi plusvaloare vieții de student

Bucureşti,  23 Aprilie 2013, ora 10.00,
Corp B, Etaj 3 - Amfiteatru


COMITETUL DE ORGANIZARE

Conf. Univ. Dr. Corina ENE
Prorector

Conf. Univ. Dr. Carmen UZLĂU
Decan

Lect. Univ. Dr. Iulian Panait
Prodecan

SECRETAR
Asist. Univ. Drd. Oana-Camelia IACOB

 Materiale prezentate în cadrul workshop-ului:

Ştiri şi evenimente