Tipărire

Sesiunea de comunicări ştiinţifice 2022

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR ȘI MASTERANZILOR DE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

EDIȚIA A XIII-A

STADIUL ACTUAL ŞI PERSPECTIVE PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE

12 mai 2022, ora 10:30, Sala de Conferințe, Corpul A, etajul 6

 

 

Joi, 12 mai 2022, începând cu ora 10:30, la sala de conferințe a Universității Hyperion, din Corp A, etajul 6, va avea loc a XIII-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice a studenților și masteranzilor de la Facultatea de Științe Economice – STADIUL ACTUAL ȘI PERSPECTIVE PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE.


Manifestarea este adresată tuturor studenților și masteranzilor din învățământul universitar.  În cadrul evenimentului vor fi prezentate 20 lucrări legate de rolul mixului de marketing, campanii de lansare ale produselor pe piață, managementul riscului, strategii de piață implementate în ultima perioadă de marile companii, comportamentul consumatorului în perioada Pandemiei Covid-19, campanii de promovare online, comerț electronic, rolul mediului tehnologic în dezvoltarea produselor, planuri de afaceri etc.

Scopul organizării sesiunii de comunicări este crearea unui mediu propice în care studenții, masteranzii, profesorii și reprezentații instituțiilor publice și private să interacționeze, să comunice și să se informeze despre stadiul actual și perspective pentru optimizarea activităților economice și a pieței muncii.

 

Vă așteptăm cu drag la eveniment!

 

 

 

Condiţii de redactare a lucrărilor:
• întreaga lucrare (inclusiv tabele) se va redacta cu Times New Roman (TNR), spaţiere la un rând şi nu va depăşi 10 pagini;
• Setarea paginii: A4, margini de 25mm.

Titlul lucrării
• se va redacta în limba română;
• TNR, mărimea 14, majuscule, bold, aliniere "Center";
• Se va plasa la trei rânduri faţă de începutul paginii.

Nume şi prenume autor/i
• TNR, mărimea 12, bold, aliniere "Center";
• Se va plasa la două rânduri după titlul lucrării.

Numele instituţiei autorului/ilor
• - TNR, mărimea 12, aliniere "Center";
• - Se va plasa la un rând după nume şi prenume.

Abstract
• - TNR, mărimea 12, aliniere "Justify";
• - Se va plasa la două rânduri faţă de Numele instituţiei autorului/ilor;
• - Maxim 1500 de caractere.

Cuvinte cheie
• - TNR, mărimea 12, aliniere "Center";
• - 3-5 cuvinte.

Conţinutul lucrării
• - TNR, mărimea 12, aliniere "Justify";
• - Se va plasa la două rânduri faţă de rezumat;
• - Aliniatele vor începe la 12,5mm (1 Tab) faţă de marginea din stânga a paginii;
• - Titlurile paragrafelor vor fi redactate cu TNR, mărimea 12, italic, aliniere "Justify", începând la marginea din stânga a paginii, la un rând liber de textul premergător;
• - Figurile se vor numerota astfel:
• Figura 6. (TNR, 12, aliniere "Center", sub figură);
• - Tabelele se vor numerota astfel:
• Tabelul 9. (TNR, 12, aliniere "Center", deasupra tabelului);
• - Trimiterile la bibliografie se fac între paranteze, astfel: (3).

Bibliografie
- Titlurile bibliografice se vor redacta cu TNR, mărimea 12, aliniere "Justify", după cum urmează:
3. Georgescu, G. (2002), Ed. Polirom, Bucureşti, 2005.
4. Popescu, P. (2005), Analiza psihologică, în "Cuget şi simţire", Timişoara, Augusta, pag. 20-24.

Prezentarea în Power Point
• - Durata prezentării este de 5-10 minute;
• - Maxim 20 de slide-uri;
• - Primul slide trebuie să cuprindă denumirea lucrării, numele şi prenumele studentului, numele şi prenumele coordonatorului.

Termene limită
• - "Formularul de înscriere" până la data de 9 mai 2022 pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
• - Lucrarea şi prezentarea ppt până la data de 9 mai 2022 pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Menţiuni
Toate lucrările vor fi redactate şi susţinute în limba română.
Se pot înscrie cu lucrări toţi studenţii indiferent de anul de studiu care urmează cursurile Universităţii Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Ştiinte Economice.